KHÓA ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY, TIỆN CNC TRÊN PHẦN MỀM INVENTOR HSM CHO CÔNG TY CAO SU VIỆT - KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP - BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM CADCAMCNC TECH THỰC HIỆN KHÓA ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY, TIỆN CNC TRÊN PHẦN MỀM INVENTOR HSM CHO CÔNG TY CAO SU VIỆT - KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP - BÌNH DƯƠNGThông tin liên hệ

Địa chỉ:

  • 47/33 Đường TX13, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM

Phone:
08 66829348 , 0966 568 567

E-mail:
thaihungcadcamcnc@gmail.com