KHÓA ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY PHAY, TIỆN CNC CHO CTY LÊ DUYÊN ANH - THỦ ĐỨC

TRUNG TÂM CADCAMCNC TECH THỰC HIỆN KHÓA ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY PHAY 3 TRỤC, 4 TRỤC, MÁY PHAY 4 TRỤC NGANG , MÁY TIỆN CNC CHO CTY CƠ KHÍ CHẾ TẠO LÊ DUYÊN ANH - THỦ ĐỨCThông tin liên hệ

Địa chỉ:

  • 47/33 Đường TX13, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM

Phone:
08 66829348 , 0966 568 567

E-mail:
thaihungcadcamcnc@gmail.com