KHÓA HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY SẢN PHẨM 3D TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM

KHÓA HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY SẢN PHẨM 3D TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM ứng dụng trong gia công chi tiết nâng cao phức tạp 3D,  trong ngành chế tạo máy và ngành khuôn mẫu.

Thiết kế và lập trình gia công 3D trên MASTERCAM

TT

Nội dung

1

Introduction to MASTERCAM

 

Giới thiệu về MASTERCAM 

Nguyên lí thiết kế

Giao diện, cách thức làm việc

2

3D Modeling

Vẽ chi tiết 3D trong môi trường Mastercam

3

3D Sketch (tt)

Vẽ chi tiết 3D trong môi trường Mastercam (tt)

4

3D Sketch (tt)

Vẽ chi tiết 3D trong môi trường Mastercam (tt)

5

3D Sketch (tt)

Vẽ chi tiết 3D trong môi trường Mastercam (tt)

6

Introduction to Mill 3D

Surface Rough Parallel

Surface Rough Radial 

Giới thiệu về lập trình phay 3 trục trong Mastercam

Gia công thô chạy dao song song theo theo những mặt được chọn

Gia công chay dao theo hướng kính

7

Surface Rough Project

Surface Rough Plowline

Surface Rough Contour

Gia công thô bắng cách chiếu đường dao lên mặt được chọn

Gia công thô theo đường sinh

Gia công thô bề mặt theo hướng xoắn từ trên xuống

8

Surface Rough Restmill

Surface Rough Pocket

Surface Rough Plunge

Gia công vét lại lượng du nguyên công trước để lại

Gia công phá thô hốc

Gia công thô an dao hướng thẳng đứng

9

Surface Finish Parallel

Surface Finish Radial 

Surface Finish Project

Gia công tinh chạy dao song song theo mặt đã được chọn

Gia công tinh theo hướng kính

Gia công tinh chiếu đường chạy dao lên mặt đã được chọn

10

Surface Finish Plowline

Surface Finish Contour

Surface Finish Shalow

Gia công tinh theo đường sinh

Gia công tinh bề mặt theo hướng xoắn từ trên xuống

Gia công tinh mặt nhìn từ hướng chiếu

11

Surface Finish Pencil

Surface Finish Scallop

Surface Finish Blend

Gia công tinh các góc của về mặt gia công

Gia công tinh bằng cách Scall đường gia công theo mặt

Gia công tinh bằng cách trùm mặt theo biên dạng đường dẫn

12

Process Manager

Post Processor

Quản lí chương trình gia công bằng Process Manager

Hiệu chỉnh bộ Post Processor trong Mastercam

13

Project I

Thực hành chạy chương trình trên máy CNC thực tế.

-        Phân tích biên dạng chi tiết gia công

-        Lựa chọn phương pháp gia công tối ưu

-        Lựa chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt phù hợp hợp lí

-        Truyền chương trình qua máy CNC để gia công thực tế

14

Project II

15

Project III

 

Test

Kiểm tra cuối khóa

16

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

·         Thời gian mỗi buổi học là 4 tiết

·         Giáo trình phát miễn phí vào đầu mỗi buổi học

·         Học phí : 3.000.000 VND, SINH VIÊN 2.000.000VNĐ

 

Liên hệ

·         Trung tâm CADCAMCNCTECH

·         47/33 Đường TX13, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM

·         ĐT: 08 66829348 - 0948987289

·         Email : cadcamcnctechnology@gmail.com

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

  • 47/33 Đường TX13, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM

Phone:
08 66829348 , 0966 568 567

E-mail:
thaihungcadcamcnc@gmail.com