Đào tạo CAD/CAE/CAM/CNC

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY CNC 3 TRỤC TRÊN PHẦN MỀM CATIA

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY CNC 3 TRỤC TRÊN PHẦN MỀM CATIA  Khi học xong học viên có thể lập trình, xuất chương trình thành thạo để ứng dụng trong gia công chi tiết và khuôn mẫu. Xem thêm

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY CNC 3 TRỤC TRÊN PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC

Khóa học LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY CNC 3 TRỤC TRÊN PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC Khi học xong học viên có thể lập trình, xuất chương trình thành thạo để ứng dụng trong gia công chi tiết và khuôn mẫu. Xem thêm

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY CNC 3 TRỤC TRÊN PHẦN MỀM NX

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY CNC 3 TRỤC TRÊN PHẦN MỀM NX Khi học xong học viên có thể lập trình, xuất chương trình thành thạo để ứng dụng trong gia công chi tiết và khuôn mẫu. Xem thêm

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH TIỆN CNC TRÊN PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH TIỆN CNC TRÊN PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC  cung cấp cho người học các phương pháp lập trình gia công tiện CNC từ chi tiết đơn giản và phức tạp. Xem thêm

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH TIỆN CNC TRÊN PHẦN MỀM NX

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH TIỆN CNC TRÊN PHẦN MỀM NX cung cấp cho người học các phương pháp lập trình gia công tiện CNC từ chi tiết đơn giản và phức tạp. Xem thêm

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KHUÔN TRÊN PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC

Khóa Học THIẾT KẾ KHUÔN TRÊN PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC học viên khi hoàn thành khóa học sẽ nắm được các phương pháp tách khuôn cho sản phẩm và lên kết cấu khuôn cơ bản cho sản phẩm.
Xem thêm

KHÓA HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM CATIA

KHÓA HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM CATIA tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH khi hoàn thành khóa học học viên thiết kế được các sản phẩm chi tiết máy ở dạng khối solid, lắp ráp cụm chi tiết và xuất bản vẽ chi tiết cho sản phẩm.
Xem thêm

KHÓA HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC

Khóa học THIẾT KẾ CƠ BẢN SẢN PHẨMVỚI PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH khi hoàn thành khóa học học viên thiết kế được các sản phẩm chi tiết máy ở dạng khối solid, lắp ráp cụm chi tiết và xuất bản vẽ chi tiết cho sản phẩm.
Xem thêm

KHÓA HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM NX

 KHÓA HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM NX tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH khi hoàn thành khóa học học viên thiết kế được các sản phẩm chi tiết máy ở dạng khối solid, lắp ráp cụm chi tiết và xuất bản vẽ chi tiết cho sản phẩm.
Xem thêm

KHÓA HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM SOLIDWORK

Khóa học THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM SOLIDWORK tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH khi hoàn thành khóa học học viên thiết kế được các sản phẩm chi tiết máy ở dạng khối solid, lắp ráp cụm chi tiết và xuất bản vẽ chi tiết cho sản phẩm.
Xem thêm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

  • 47/33 Đường TX13, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM

Phone:
08 66829348 , 0966 568 567

E-mail:
thaihungcadcamcnc@gmail.com