Đào tạo CAD/CAE/CAM/CNC

KHÓA HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM NÂNG CAO VỚI PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC

Khóa học THIẾT KẾ NÂNG CAO VỚI PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC khi hoàn thành khóa học học viên sẽ vẽ được những sản phẩm phức tạp ở dạng Suface, ứng dụng dựng hình các chi tiết có hình dạng phức tạp để làm khuôn mẫu.
Xem thêm

KHÓA HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM NÂNG CAO VỚI PHẦN MỀM SOLIDWORK

Khóa học THIẾT KẾ NÂNG CAO VỚI PHẦN MỀM SOLIDWORK  khi hoàn thành khóa học học viên sẽ vẽ được những sản phẩm phức tạp ở dạng Suface, ứng dụng dựng hình các chi tiết có hình dạng phức tạp để làm khuôn mẫu.
Xem thêm

KHÓA HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY SẢN PHẨM 2D TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM

KHÓA HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY SẢN PHẨM 2D TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH, cung cấp cho người học các phương pháp gia công chi tiết máy 2D ứng dụng trong sản xuất chi tiết máy. Xem thêm

KHÓA HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY SẢN PHẨM 3D TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM

KHÓA HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY SẢN PHẨM 3D TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM ứng dụng trong gia công chi tiết nâng cao phức tạp 3D,  trong ngành chế tạo máy và ngành khuôn mẫu. Xem thêm

KHÓA HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG TIỆN CNC TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM

KHÓA HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG TIỆN CNC TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM cung cấp cho người học các phương pháp lập trình gia công tiện CNC từ chi tiết đơn giản và phức tạp. Xem thêm

KHÓA HỌC VẬN HÀNH MÁY PHAY CNC

Khóa học Vận hành máy Phay CNC tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH khả năng của học viên khi hoàn thành khóa học:
1.     Nắm được cấu trúc tổng quát của máy phay CNC 3 trục.
2.     Nắm được cấu trúc chương trình gia công CNC.
3.     Lập chương trình gia công cho các chi tiết đơn giản.
4.     Biết được trình tự vận hành máy phay CNC 3 trục.
5.     Biết được các nguyên tắc an toàn khi vận hành để đảm bảo an toàn khi gia công.
6.     Lập trình và vận hành một cách thành thạo trên thiết bị được đào tạo.
7.     Giao tiếp dữ liệu giữa máy CNC và máy vi tính. Xem thêm

KHÓA HỌC VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC

Khóa học Vận hành máy Tiện CNC tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH khả năng của học viên khi hoàn thành khóa học:
1.  Nắm được cấu trúc tổng quát của máy Tiện CNC
2.  Nắm được cấu trúc chương trình gia công CNC.
3.  Lập chương trình gia công cho các chi tiết đơn giản.
4.  Biết được trình tự vận hành máy Tiện CNC 
5.  Biết được các nguyên tắc an toàn khi vận hành để đảm bảo an toàn khi gia công.
6.  Lập trình và vận hành một cách thành thạo trên thiết bị được đào tạo.
7.  Giao tiếp dữ liệu giữa máy CNC và máy vi tính. Xem thêm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

  • 47/33 Đường TX13, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM

Phone:
08 66829348 , 0966 568 567

E-mail:
thaihungcadcamcnc@gmail.com